Space
Home
鎖模力

65 - 3200 ton

射出重量

2 - 500 oz

特性

直立合模,橫式射出
寬框間距,結構強固,鎖模力可達 3200 ton
射座高度可調整,讓模具設計更具靈活性
多樣化油路系統設計 (半閉、伺服或高速注塑) 可配合客戶需求


VH 固定下模 VH-S 單模滑板
VH-SD 雙模滑板 VH-R 轉盤

 


機台規格: VH / VH-S / VH-SD / VH-R

   
聲明